Aktuelt

Digital gave til 300-årsjubilanten Moss

Digital gave til 300-årsjubilanten Moss

Moss feirer 300 år dette året. I anledning byjubileet ønsker IKA Østfold å gi en gave til byen. Vi har derfor digitalisert og publisert over hundre år med møteprotokoller fra kommunestyrer og formannskap i kommunene innenfor dagens grenser. Moss fikk bystatus i 1720....

les mer
Vi digitaliserer historien

Vi digitaliserer historien

Nå kan du bla i gamle arkiver hjemmefra.  Vi ønsker å gjøre arkivsamlingene våre lettere tilgjengelig for publikum. Nå kan du derfor selv bla i gamle arkiver hjemmefra.  IKA Østfold er i gang med å digitalisere deler av våre rikholdige...

les mer
Snart kommer våre eldste arkiver hjem til deg

Snart kommer våre eldste arkiver hjem til deg

Denne våren åpner den nye digitaliseringsavdelingen ved IKA Østfold. Da kan publikum sitte hjemme i sin egen stue - eller der det er tilgang til internett- og bla seg gjennom historisk arkivmateriale fra våre magasin. Veggene i digitaliseringsrom males i...

les mer
Trenger mer plass til Østfold-historien

Trenger mer plass til Østfold-historien

Lene-Kari Bjerketvedt er i gang med å planlegge en utvidelse av bygningen til Østfold interkommunale arkivselskap. Snart blir også arkivene til en rekke Akershus-kommuner lagret på Borgenhaugen. Tekst: Terje Andresen, SA. Publisert i Sarpsborg Arbeiderblad Etter bare...

les mer
IKA-bygget er fem år!

IKA-bygget er fem år!

«Vi tar vare på Østfolds historie. Men like viktig er det å sikre at alt det vi produserer av digital informasjon, og ikke minst at dokumentasjon om deg som innbygger, blir tatt riktig vare på», sier daglig leder Lene-Kari Bjerketvedt i Østfold interkommunale...

les mer
Hundre år siden folkeavstemningen i 1919

Hundre år siden folkeavstemningen i 1919

Søndag 5. oktober 1919 åpnet valglokaler over hele Norge. Det ble avholdt folkeavstemning i landet, den første siden de to skjellsettende avstemningene i unionsåret 1905. Saken som nå ble lagt frem for folk var om et midlertidig forbud om forbud mot brennevin og...

les mer
Bevaringsplan for privatarkiv

Bevaringsplan for privatarkiv

Bevaringsplanen for privatarkivene i Østfold er nå ferdig. Planen er utarbeidet av Østfoldmuseene i samarbeid med oss i IKA Østfold. Planen består av en bestandsanalyse av privatarkivsamlingene, ikke minst Østfoldmuseenes store samlinger. Dessuten en samfunnsanalyse...

les mer
Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv digitaliseres

Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv digitaliseres

..og ut triller arkitektoniske perler Under digitaliseringen av Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv, pakkes skissene av alle byens byggverk ut av mapper og bokser, fra enkle skur til arkitektoniske perler. I sistnevnte kategori finner vi Sarpsborg...

les mer

Digitaliseringsavdelingen er åpnet!

Pilotprosjektet for Sarpsborg kommunes byggesaksavdeling er først ut. Våre fire nye prosjektansatte er allerede i gang med de første fire hyllemeterne byggesaksmapper. Velkommen til oss Caroline Bakke, Helene Fure, Weronica Melbø-Jørgensen og Annika Pinaas!...

les mer

Bevaring av digitale dokumenter – en samfunnsutfordring

Årets arkivstatistikk avdekker store utfordringer for dokumentbevaringen, ikke minst i mange av landets kommuner. Riksarkivaren er bekymret for hvordan digitalt skapte dokumenter blir tatt vare på og langtidslagret.  Halvparten av landets kommuner har...

les mer

Muggsanering ved IKA Østfold

Arkivmateriale som leveres til depot skal, i tråd med Riksarkivarens Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner, være rengjort før avlevering. I mangel av private aktører i markedet som kan levere muggsanering av arkivmateriale med...

les mer

IKA Østfold får Arkivforbundets stipend for 2018

Arkivforbundet offentliggjorde i dag tildelingslista for årets stipend, og vi er blant de heldige: "Styret i Arkivforbundet har valgt å tildele følgende stipend: 1. IKA Kongsberg ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden mottar 17.500 kroner2. IKA...

les mer

Unionen er opløst!

Stortingets møte den 7. juni 1905 skulle vise seg å bli et av de mest skjellsettende i landets historie noensinne. Et samlet storting stilte seg bak vedtaket om at kong Oscar IIs posisjon som Norges konge skulle opphøre, og hans myndighet overføres til den...

les mer

Gratulerer med dagen, söta bror!

I anledning Sveriges nasjonaldag passer det å sende noen tanker til alle de svenske kvinner og menn som gjennom historien har betydd så mye for Østfold. Selv om det til tider var krig og ufred, var det også tider med tette og gode forbindelser mellom folk her...

les mer

Rykende ferskt Arkheion – nå også på nett

Årets første Arkheion er kommet fra trykkeriet i dag, og der finner du blant annet en artikkel om IKA Østfolds nettutstilling "Året på Gabrielhytta". Hovedtema for denne utgaven av bladet er det digitale, både arkivuttrekk og bevaring av elektronisk skapte arkiver,...

les mer

Vi må aldri glemme

I arkivet etter Askim videregående skole ligger et lite manuskript til en tale. Den ble skrevet til 8. mai 1946, til en samling i gymsalen på det som da het Askim høiere almenskole. Manuskriptet er på bare fem og en halv side, og er ikke signert. Men det var...

les mer

Velkommen til oss!

Lørdag mellom 12 og 14 er det "Åpen dag" på IKA. Hva finnes i gamle arkiver? Leter du etter slekt, eller er interessert i lokalhistorie fra Østfold? IKA Østfold oppbevarer gamle arkiver fra Østfold-kommunene. Her kan du finne både skoleprotokoller, fattigarkiver,...

les mer