Ny utgave av tidsskriftet Arkheion med artikkel om IKA Østfold

21. august 2019

Der kan du blant annet lese om hvordan vi ved IKA Østfold har tatt kontroll over skjeggkre, det papirspisende insektet som har blitt et problem ved arkivinstitusjoner over hele landet.

Årets første utgave av det arkivfaglige tidsskriftet Arkheion har fått tittelen «Trusler mot arkiv», og tar altså blant annet for seg skadeinsektet skjeggkre. I en spørreundersøkelse svarte 23 av 28 norske arkivinstitusjoner at de hadde skjeggkre i bygningen sin. IKA Østfold har tatt i bruk et såkalt IPM-program – eller Integrated Pest Management – som metode for å sikre våre eieres arkiver mot skjeggkre, og dette kan du lese om i artikkelen ‘Ubudne gjester i arkivet’ (pdf).  Du finner også andre trusler mot arkiv, som når rettighetsdokumentasjon går tapt ved mangelfulle sikringsrutiner for elektronisk skapte arkiver, men også saker med mer positivt fortegn som en oppdatering om det nye Digitalarkivet, og en arkivnestors tanker om fremtiden for arkivfeltet i Norge. 

Bla-versjon av hele utgaven finner du HER (ekstern lenke).

God fornøyelse!

(Foto: Gerd Corrigan)