For publikum

Velkommen til arkivet!

Her finner du informasjon om arkivene hos oss, lenker til arkivkataloger og andre ressurser som kan være nyttige. Arkiv Øst oppbevarer og forvalter arkiver for alle våre eierkommuner. I depotet vårt har vi historiske arkiver fra den kommunale forvaltningen, i hovedsak fra 1837 og fram til vår tid.