For publikum

Velkommen til våre arkiver!

Her finner du informasjon om arkivene våre, lenker til arkivkataloger og andre ressurser som kan være nyttige. Arkiv Øst oppbevarer og forvalter arkiver fra alle våre eierkommuner. I depotet vårt har vi historiske arkiver fra den kommunale forvaltningen, i hovedsak fra 1837 og fram til vår tid.