Om oss

Arkiv Øst er en interkommunal arkivinstitusjon som forvalter og oppbevarer arkiv fra våre eierkommuner.

Vi skal ta vare på og tilgjengeliggjøre arkiver fra alle våre eierkommuner. Selskap ble opprettet i 2002 under navnet Østfold interkommunale arkivselskap. Det var kommuner i Østfold og fylkeskommunen som gikk sammen om å opprette selskapet. De første årene drev selskapet særlig med rådgivning, eksempelvis i arkivdanning og ordning av papirarkiv. Selskapet flyttet inn i nye lokaler, med eget depot, høsten 2014. Siden da har det blitt deponert eldre og avsluttede papirarkiver hos oss. Etter hvert har selskapet også tatt imot og deponert elektronisk materiale.

Fra 2020 fikk selskapet flere nye eierkommuner fra Akershus og behovet for utvidet depotplass gjorde at en utvidelse ble nødvendig. Våren 2022 åpnet del to av bygget, med et stort og utvidet depot for papirarkiv og en ny kontorfløy med diverse rom for ordning, skanning og annen infrastruktur.

Arkiv Øst eies nå av 22 kommuner i Østfold og Akershus, og av Østfold fylkeskommune.

 

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss her

Våre eiere

Arkiv Øst eies av 22 kommuner og Østfold fylkeskommune

Aremark kommune

Aurskog-Høland kommune

Eidsvoll kommune

Halden kommune

Hurdal kommunevåpen

Hurdal kommune

Hvaler kommune

Indre Østfold kommune

Lillestrøm kommune

Marker kommune

Moss kommune

Nes kommunevåpen

Nes kommune

Nordre Follo kommune

Rakkestad kommune

Rælingen kommune

Råde kommune

Sarpsborg kommune

Skiptvet kommune

Ullensaker kommune

Fylkesvåpenet til Østfold fylke

Østfold fylkeskommune

Våler kommune