Aktuelt

Ledige stillinger: To ordningsmedarbeidere i treårig prosjekt

Ledige stillinger: To ordningsmedarbeidere i treårig prosjekt

Vi søker etter to ordningsmedarbeidere i 100 % stilling til et treårig prosjekt, med gode kunnskaper innen kommunal forvaltning og arkiv. Personer som har innsikt og kunnskap om arkivfaget, og som har lyst til å ordne eldre og avsluttede arkiver fra kommuner i Østfold...

les mer
Workshop i arkivplan og internkontroll

Workshop i arkivplan og internkontroll

Torsdag 19. oktober blir det workshop her hos oss på Arkiv Øst. På vårens fagdag var det flere som ytret ønske om råd og veiledning i forbindelse med arkivplan og internkontroll, og vi fant ut at workshop kan være en fin arbeidsmetode til det. Workshopen starter kl....

les mer
Vi blir stadig flere

Vi blir stadig flere

Med plass til 36 000 nye hyllemeter arkiv, trengs det flere hender og hoder i Arkiv Øst! I høst fikk vi to nye prosjektmedarbeidere til digitaliseringsavdelingen vår. Lene Øiumshagen og Marianne Bjerknes Godager jobber med digitalisering av byggesaksarkivene til...

les mer
Åpning av nybygget

Åpning av nybygget

Torsdag 25. august er det åpning av Arkiv Østs nye depot og nybygg. Leder i representantskapet foretar den offisielle åpningen kl 12. Det blir korte taler og hilsninger, etterfulgt av omvisning i de nye lokalene. Byggingen har tatt litt over ett år, og når Arkiv Øst...

les mer
Vi fyller 20 år!

Vi fyller 20 år!

Den 17. juni 2002 ble det første representantskapsmøtet i det som skulle bli Østfold interkommunale arkivselskap avholdt. Dette ble starten på selskapet som nå gjennom tjue år har jobbet for å bevare eierkommunenes arkiver og gi råd og tjenester i arkivfag. Det aller...

les mer
Et minne om «Constitutionen»

Et minne om «Constitutionen»

Hvem skulle tro at et skarve omslag, laget av returpapir, skulle skjule noe spennende? Vi nærmer oss den store feiringen av 17. mai, altså feiringen av Norges grunnlov eller konstitusjon. For noen dager siden feiret både Sarpsborg og vi hos Arkiv Øst da det dukket opp...

les mer
Befaring i nytt depot

Befaring i nytt depot

Byggingen av nytt depot for Arkiv Øst har pågått i flere måneder. Nå nærmer det seg ferdigstilling, og i dag har vi vært på befaring. I midten av juni åpner vi dørene til helt nye lokaler. Vi får kapasitet til å ta vare på 40.000 hyllemeter kommunale og...

les mer
Ny selskapsavtale for Arkiv Øst

Ny selskapsavtale for Arkiv Øst

Arkiv Øst har nå en ny godkjent selskapsavtale. Navneskiftet er formelt godkjent til Arkiv Øst IKS. Selskapet skal følge Lov om arkiv, og forskrifter om offentlige arkiv og føre arkiv etter forvaltningslovens, offentlighetslovens og arkivlovens bestemmelser, og utføre...

les mer
Nybygget tar form

Nybygget tar form

Det nye depotet begynner å ta form. Vi har vært på befaring på byggeplassen, og kan konstatere at det blir store dimensjoner på det nye bygget, og de nye fasilitetene vi skal ta i bruk. . Vi ser virkelig frem til å kunne flytte inn i nye kontorer og få plassert...

les mer
Skifter navn: IKA Østfold skifter navn til Arkiv Øst

Skifter navn: IKA Østfold skifter navn til Arkiv Øst

Fra nyttårsskiftet skifter IKA Østfold navn til Arkiv Øst. Samtidig vil vi også få nye nettsider. Våre eiere har nå vedtatt en ny selskapsavtale. I den forbindelse er selskapets navn endret fra IKA Østfold til Arkiv Øst. Vi har de siste par årene fått flere nye eiere...

les mer
Arkivutviklingsmidler til nytt prosjekt

Arkivutviklingsmidler til nytt prosjekt

Arkiv Øst/IKA Østfold har fått tildelt 700.000 i arkivutviklingsmidler til prosjektet Tverrfaglig ordning og konfigurasjon av digitalt skapte arkiver gjennom intuitivt grensesnitt. Prosjektet har som hovedmål å utvikle en løsning for både digital ordning og visuell...

les mer
Rettigheter og historie sikres med byggetrinn II

Rettigheter og historie sikres med byggetrinn II

Historien og rettighetene til innbyggerne i Østfold og deler av gamle Akershus skal sikres. Nå starter byggetrinn to av arkivdepotet på Borgenhaugen rett utenfor Sarpsborg. Når bygget står ferdig om et drøyt års tid, skal 40 kilometer eldre arkivmateriale lagres...

les mer
Nå bygger vi ut!

Nå bygger vi ut!

Representantskapet til IKA Østfold vedtok på møtet 2. februar at IKA-bygget på Borgenhaugen skal bygges ut. Det betyr større plass til arkivene, de ansatte og til oppgavene vi skal utføre på vegne av eierkommunene våre.   Dette er en stor dag for selskapet! Og...

les mer
Historiske arkiver fra Aurskog-Høland deponert

Historiske arkiver fra Aurskog-Høland deponert

Vi har mottatt en stor levering arkiver fra Aurskog-Høland kommune, som er en av våre nyeste eierkommuner. De historiske arkivene har vært oppbevart hos Statsarkivet i Oslo i flere år, men er nå overført til IKA Østfolds depot. Aurskog-Høland kommunes rikholdige...

les mer
Intervju med vår nye IT-rådgiver

Intervju med vår nye IT-rådgiver

Vår nye IT-rådgiver Ole Aldric har blitt intervjuet i det siste nummeret av arkivtidskriftet Arkheion. Du kan lese hele artikkelen her: https://78c6075f.flowpaper.com/Arkheion22020/#page=20    

les mer
Arkivdagen om fritid: Skydeselskabet i Moss

Arkivdagen om fritid: Skydeselskabet i Moss

Folk har alltid hatt glede av lek og moro. Men begrep som fritid og ferie er ganske nye, og var lenge forbeholdt noen få i samfunnet. Går vi et par hundre år tilbake i norsk historie ser vi fremveksten av det tidligste foreningslivet. En lang rekke foreninger,...

les mer
Kong Frederik IVs brev til Moss i 1720

Kong Frederik IVs brev til Moss i 1720

Byen Moss feirer tre hundre år i år. I arkivene etter kommunen ligger et dokument som har hatt stor betydning for byen. Det var gjennom den kongelige beslutningen som er beskrevet i brevet at byen Moss ble til. Den 10. august 1720 signerte kong Frederik IV...

les mer
Digital gave til 300-årsjubilanten Moss

Digital gave til 300-årsjubilanten Moss

Moss feirer 300 år dette året. I anledning byjubileet ønsker IKA Østfold å gi en gave til byen. Vi har derfor digitalisert og publisert over hundre år med møteprotokoller fra kommunestyrer og formannskap i kommunene innenfor dagens grenser. Moss fikk bystatus i 1720....

les mer
Vi digitaliserer historien

Vi digitaliserer historien

Nå kan du bla i gamle arkiver hjemmefra.  Vi ønsker å gjøre arkivsamlingene våre lettere tilgjengelig for publikum. Nå kan du derfor selv bla i gamle arkiver hjemmefra.  IKA Østfold er i gang med å digitalisere deler av våre rikholdige...

les mer
Snart kommer våre eldste arkiver hjem til deg

Snart kommer våre eldste arkiver hjem til deg

Denne våren åpner den nye digitaliseringsavdelingen ved IKA Østfold. Da kan publikum sitte hjemme i sin egen stue - eller der det er tilgang til internett- og bla seg gjennom historisk arkivmateriale fra våre magasin. Veggene i digitaliseringsrom males i...

les mer