Vi blir stadig flere

31. januar 2023

Med plass til 36 000 nye hyllemeter arkiv, trengs det flere hender og hoder i Arkiv Øst! I høst fikk vi to nye prosjektmedarbeidere til digitaliseringsavdelingen vår. Lene Øiumshagen og Marianne Bjerknes Godager jobber med digitalisering av byggesaksarkivene til tidligere Sørum kommune, og nye digitaliseringsprosjekter er på trappene. Rett før jul fikk vi to nye rådgivere i Caroline Klæboe Roos og Annbjørg Hustvedt, som nå er godt i gang med nyere arkiv og arkivsystemer. 2023 har så vidt begynt, men vi har allerede kunnet ønske enda to ansatte velkommen. Karen-Marie Stokke og Jon Emil Halvorsen er begge historikere, og skal jobbe med eldre arkivmateriale.

Vi ønsker alle sammen velkommen til oss!