For eierkommuner

Vi tilbyr en rekke tjenester

Arkiv Øst er en arkivinstitusjon som tilbyr en rekke tjenester til våre eierkommuner. I tillegg til depotfunksjonen for papirarkiv og digitale arkiv, tilbyr vi både digitalisering/mediekonvertering av papirarkiv, ordning av arkiver, kurs og rådgivningstjenester. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Ønsker du innsyn i arkiver som er deponert hos oss? Enten fordi du ønsker å se en elevmappe fra skolen, en tannjournal, eller driver med studier eller forskning? Les mer her

I prinsippet er kommunale arkiver åpne og tilgjengelige for publikum. Det er derimot begrensninger på materiale som knytter seg til personopplysninger og rettighetsdokumentasjon. Innsyn i denne type materiale må gå gjennom kommunen som eier materialet.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss her