Fortid, nåtid og fremtid

Arkiver inneholder verdifull dokumentasjon fra fortiden, til nytte for samtiden og glede for ettertiden. De er vår felles hukommelse. Arkiv Øst har som oppgave å ta vare på, tilgjengeliggjøre og formidle arkivmateriale fra våre eierkommuner.

Fagforum 7. mai

Fagforum 7. mai

Det er hyggelig å igjen kunne invitere til det årlige Fagforumet her hos oss i Sarpsborg....

TJENESTER

FOR PUBLIKUM

Logo til Arkiv Øst

Styre og representantskap

ANSATTE

BRUK ARKIVENE VÅRE

Arkiv Øst oppbevarer et rikt og mangfoldig arkivmateriale, både med stor historisk verdi og viktig for kommunenes forvaltning og enkeltpersoners rettigheter.

Utforsk de rikholdige arkivene våre. Gå enten inn på For publikum, hvor du kan søke i arkivkataloger, eller ta direkte kontakt med oss.

STUDENT ELLER FORSKER?

Er du student eller forsker, og trenger innsyn i våre arkiver? Ta kontakt med oss.

HISTORIKK

Arkiv Øst ble opprettet i 2002. Opprinnelig het selskapet Østfold interkommunale arkivselskap med eierkommuner i gamle Østfold fylke. I dag har det blitt flere eiere, og selskapet har vokst i takt med det. Vi leverer nå en rekke tjenester til eierne våre og publikum.