Fortid, nåtid og fremtid

Arkiver inneholder verdifull dokumentasjon fra fortiden, til nytte for samtiden og glede for ettertiden. De er vår felles hukommelse. Arkiv Øst har som oppgave å ta vare på, tilgjengeliggjøre og formidle arkivmateriale fra våre eierkommuner.

Vi blir stadig flere

Vi blir stadig flere

Med plass til 36 000 nye hyllemeter arkiv, trengs det flere hender og hoder i Arkiv Øst! I høst...

Åpning av nybygget

Åpning av nybygget

Torsdag 25. august er det åpning av Arkiv Østs nye depot og nybygg. Leder i representantskapet...

Vi fyller 20 år!

Vi fyller 20 år!

Den 17. juni 2002 ble det første representantskapsmøtet i det som skulle bli Østfold...

TJENESTER

SLEKTFORSKERE

ANSATTE

BRUK ARKIVENE VÅRE

Arkiv Øst oppbevarer et rikt og mangfoldig arkivmateriale, både med stor historisk verdi og viktig for kommunenes forvaltning og enkeltpersoners rettigheter.

Utforsk de rikholdige arkivene våre. Gå enten inn på den «digitale lesesalen», vår hvor du kan søke i arkivkataloger, eller ta direkte kontakt med oss.

STUDENT ELLER FORSKER?

Er du student eller forsker, og trenger innsyn i våre arkiver? Ta kontakt med oss.

HISTORIKK

Arkiv Øst ble opprettet i 2002. Opprinnelig het selskapet Østfold interkommunale arkivselskap med eierkommuner i gamle Østfold fylke. I dag har det blitt flere eiere, og selskapet har vokst i takt med det. Vi leverer nå en rekke tjenester til eierne våre og publikum.