Flere eiere og flere ansatte

8. februar 2024

I 2023 fikk vi enda flere eierkommuner i Arkiv Øst. Med flere eiere kommer øker arbeidsmengden, og vi var derfor veldig glade for å kunne ønske fire nye ansatte velkommen til oss på nyåret. Katrine Fossestøl Spydevold, Lotte Cecilie Berge og Julie Færgestad skal ordne arkiver i avdeling for arkivforvaltning, og har materiale fra sosialkontoret i Sarpsborg kommune som første prosjekt. Marioetou Bangoura er i gang med Hvaler kommunes eiendomsarkiv i avdeling for digitalisering. Velkommen til oss, alle sammen!