Kaffedrikking blant barn i Trøgstad.

20. februar 2024

I 1928 vedtok Trøgstad Herredsstyre at alle skolebarna skulle undersøkes av lege. Dette var før etableringen av skolehelsetjenesten i Norge, og lege Peter Ødegaard fra Oslo ble hentet inn for anledningen.

I rapporten til skolestyret skriver han:

«12,5% av barna er undervektige, og hos litt over 8% er funnet symptomer på sygdom eller legemsfeil. Omtrent 4% er ved skriftlig henvendelse til hjemmene tilrådet videre lægebehandlig. 2 barn blev straks innlagt på sykehus.»

Han understreker at skolebarna i prestegjeldet har en god helse, og at kun et av de 616 undersøkte barna hadde kleslus, og ikke et eneste barn hadde skabb: «Jeg er forvisset om at ikke mange bygder i Østfold kan peke på et så smukt resultat»

«Man kunne være fristet til å uttale at antall undervektige er direkte proposjonal med antall kaffedrikkere»

Men det er en ting Dr. Ødegaard er bekymret over, nemlig det høye forbruket av kaffe blant barna i Trøgstad: «Man kunne være fristet til å uttale at antall undervektige er direkte proposjonal med antall kaffedrikkere.» Han påpeker at skolene med de sunneste barna har færrest kaffedrikkere, og at det nå er allment anerkjent at kaffe til barn under 15 år er skadelig.

Arkiv: Trøgstad kommune. Trøgstad skolestyre. A-1620 Ea – 0014. (/https://www.arkivo.no/wp-content/uploads/2024/02/Kaffedrikking.pdf)

Han påpeker også at skolenes pulter er for store for de yngste barna, og at det må være ren tortur for dem å skulle sitte stille i timen når bena dingler fritt, og at ødelagte drikkefontener bidrar til dårlig hygiene.

«Da dette er min første og ganske sikkert også siste rapport om min virksomhet som skolelæge i Trøgstad, vil jeg få lov å uttale at denne gjerning har været særdeles interessant og været mig meget kjær, og jeg er sikker på at dette arbeide systematisk gjennemført i de år som kommer vil ha stor betydning for barna (..) til gagn for den hele bygd.»

Foto: Bildet av gutt med kaffekopp er et utsnitt. Ukjent fotograf, Østfold fylkes billedarkiv, ØFB.1982-00261, (CC-BY-NC-ND). Klassebildet er av Hvammer skole i Trøgstad. Fotograf A. Rakland, Østfold fylkes billedarkiv, ØFB.1996-00093, (CC-BY-NC-ND).

Av: Antonia Reime-Aabø