Åpning av nybygget

25. august 2022

Torsdag 25. august er det åpning av Arkiv Østs nye depot og nybygg. Leder i representantskapet foretar den offisielle åpningen kl 12. Det blir korte taler og hilsninger, etterfulgt av omvisning i de nye lokalene.

Byggingen har tatt litt over ett år, og når Arkiv Øst nå kan ta i bruk de nye lokalene får vi plass til om lag 40.000 hyllemeter papirarkiver, digitalt depot og moderne fasiliteter for håndtering av arkivmateriale fra eierkommunene våre. Vi er veldig glade for at dette har latt seg gjøre, i tett og godt samarbeid med Sarpsborg kommune som byggherre og alle eierkommunene våre.