Fagforum 7. mai

3. april 2024

Det er hyggelig å igjen kunne invitere til det årlige Fagforumet her hos oss i Sarpsborg. Fagforumet er for eierne våre, og er en fin mulighet til å treffe både oss og representanter fra andre eiere. Dagens agenda blir som følger:

Orientering om status fra Arkiv Øst.

Rutiner for mottak av papirarkiver, b/k-plan.

Rutiner for mottak av elektroniske arkiver.

Mediekonvertering – byggesaker.

Dialog om behov og ønsker eierkommuner har til Arkiv Øst.

Invitasjon er sendt ut til alle kommuner, og påmeldingen har allerede startet. Vi håper mange har anledning til å komme hit til oss denne maidagen.