Ny daglig leder for Arkiv Øst

21. mai 2024

Elisabeth Hansen er ansatt som ny daglig leder for arkivselskapet, og tiltrådte stillingen den 2. mai. Hun er allerede godt i gang med å gjøre seg kjent med organisasjonen, og gleder seg til veien videre.

Etter 12 år som daglig leder, ønsket Lene-Kari Bjerketvedt å trappe ned. Hun har derfor gått over i en fagstilling ved Arkiv Øst, og overlatt roret til Elisabeth Hansen.

Elisabeth bor i Moss, og kommer fra stillingen som arkivleder ved Sivil klareringsmyndighet. Hun har 17 års fartstid innen dokumentasjonsforvaltning, i stat, kommune, helseforetak og det private; Med 3 års erfaring som fagansvarlig arkivleder i statlig sektor og 3 år som stedfortrende arkivleder i kommunal sektor.

Elisabeth fullfører i disse dager en bachelor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og ‘Utøvende lederskap i praksis’ via Fagskolen. Hun forteller at hun gjennom historiestudiet har tilegnet seg nyttig kunnskap innen global historiografi og metode, og at lederstudiet har gitt nyttig innsikt i relasjonsledelse, HMS, økonomi, organisasjon, kommunikasjon og omdømmebygging. Fra før har hun årsstudiet i Arkivvitenskap, med relevant kunnskap innen dokumentasjonsforvaltning, digitalisering, utvikling og historisk teori.

-Jeg er lidenskapelig opptatt av dokumentasjonsforvaltning, både utviklingen i tiden som digitalisering og bruk av kunstig intelligens, men også den informasjonen vi besitter fra et historisk perspektiv med informasjon flere hundre år tilbake i tid.

Ved intervjuet til stillingen fikk hun spørsmål om hva som har gjort at hun er der hun er i dag: «Jeg svarte at jeg er nysgjerrig på nye løsninger, nysgjerrig på kunnskap og nysgjerrig på arkivfaget. Jeg ønsker å tilegne meg kunnskap og føler jeg aldri blir ferdig utlært. Videre svarte jeg at jeg er robust og at jeg har et hjerte for arkiv. Jeg er lidenskapelig opptatt av dokumentasjonsforvaltning, både utviklingen i tiden som digitalisering og bruk av kunstig intelligens, men også den dokumentasjonen vi besitter fra et historisk perspektiv med informasjon flere hundre år tilbake i tid.»

Som leder sier Elisabeth at hun er engasjert og har tro på forankring av ansvar hos medarbeiderne, med tillit til, og en forventning om at oppgaver hun delegerer blir løst. I de to ukene hun hittil har hatt på å bli kjent i Arkiv Øst, har hun opplevd medarbeiderne som engasjerte, fulle av kunnskap på sine områder, og opptatt av å gjøre jobben best mulig for virksomhetene og eierne.  «Jeg gleder meg til veien videre med dere», sier Elisabeth.

Tekst og foto: Antonia Reime-Aabø