Arkiv Øst har fått Arkivforbundets reisestipend for 2024!

19. april 2024

Arkiv Øst har fått tildelt 20 000 kr i stipend fra Arkivforbundet for å delta på «5th International Conference on Integrated Pest Management (IPM) for Cultural Heritage» i Berlin i september. Den internasjonale IPM-konferansen arrangeres hvert fjerde år, og har som mål å fremme internasjonal kunnskapsdeling og videreutdanning innen IPM ved arkiver og museer. Det er preserveringsrådgiver Antonia Reime-Aabø som skal delta fra Arkiv Øst.

Arkiv Øst har helt siden 2017 hatt rutiner for håndtering av muggsopp og skadedyr i arkiv, og disse utvikles kontinuerlig. Vi følger Norsk Standard NS-EN 1679:2016 for IPM i arkiv, bibliotek og museum, som omfatter både insekter og biologiske organismer som muggsopp. Målet med dette arbeidet hos oss har hele tiden vært å finne løsninger som tilfredsstiller minimumskravene i lovverk og forskrifter for arkiv, arbeidsmiljø og Norsk Standard, samtidig som rutinene skal kunne opprettholdes over tid, også i perioder med begrensede ressurser. Arkiv Øst var i mange år en liten arkivinstitusjon, men har de siste to årene ekspandert, både i depotkapasitet, antall nye eierkommuner og ansatte. IPM-løsningene vi har utarbeidet siden 2017 er derfor overførbare til både store og små arkivinstitusjoner.

Arkiv Østs IPM-program tilpasses kontinuerlig med praktiske løsninger for stadig nye utfordringer. Å holde oss oppdatert på fagområdet er essensielt for å opprettholde denne prosessen. Arkiv Øst deltok også på den 4. internasjonale IPM-konferansen, som ble arrangert i Stockholm i 2019, der 160 delegater fra 23 land var med. Fagmiljøet for IPM er fortsatt begrenset i Norge, og deltagelse på årets konferanse er derfor viktig for kontakten vi har med det internasjonale IPM-nettverket.

I Arkivforbundets tildeling av stipendet stilles det krav om erfaringsdeling fra konferansen vi skal delta på. Vi opplever at vårt arbeid med IPM er av interesse for mange i arkivmiljøet, og får jevnlig hevendelser fra andre arkivinstitusjoner med spørsmål om råd og deling av våre rutiner for håndtering av muggsopp og skadedyr. Årets konferanse i Berlin tar i tillegg til skjeggkre- og muggsopp-problematikk opp trusler fra «nye» arter, og er derfor særlig interessant for arkivmiljøet i Norge. Neste år er det Arkiv Øst sin tur til å arrangere KAI-konferansen, og IPM blir et av temaene der.

Tusen takk til Arkivforbundet for stipendet!

Foto: Lisa Nilsen

Deltagerne på den 4. internasjonale IPM-konferansen i Stockholm, 2019. Foto: Lisa Nilsen