Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv digitaliseres

13. desember 2018

..og ut triller arkitektoniske perler

Under digitaliseringen av Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv, pakkes skissene av alle byens byggverk ut av mapper og bokser, fra enkle skur til arkitektoniske perler. I sistnevnte kategori finner vi Sarpsborg bibliotek, som har blitt stående som et viktig verk i den norske funksjonalismen historie.

Det var arkitekt Ove Bang som tegnet biblioteket  i 1940. Bang (1895-1942) regnes som en av hovedrepresentantene for funksjonalistisk arkitektur i Norge. Flere av hans bygg står igjen som hovedverker i norsk funksjonalisme, deriblant Samfunnshuset i Oslo (nå Sentrum scene) og Villa Ditlev-Simonsen på Ullern.  

Ove Bang bragte med seg nasjonale trekk inn i funksjonalismens moderne formspråk. Funksjonalismen var internasjonal stil som her hjemme fikk trekk av norsk tradisjon. Gjennom innslag av naturmaterial og den naturlige sammenhengen med omgivelsene, ble Ove Bang den kanskje mest fremtredende eksponenten for denne tilnærmingsmåten i norsk funksjonalisme. Han var særlig opptatt av balansen mellom estetikk og nytteverdi, men mente at kostnadene måtte være underordnet estetikken.

Denne estetikken kan Sarpsborgs innbyggere oppleve i hovedbiblioteket sitt den dag i dag. De originale tegningene, skissene og saksgangen oppbevares sikkert for all ettertid i magasinen her hos oss på IKA Østfold, og finnes altså nå også i digital kopi.

Kilder: Sarpsborg kommunes byggesaksarkiv / IKA Østfold.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ove_Bang

Av: Antonia Reime Aabø