IKA-bygget er fem år!

28. november 2019

«Vi tar vare på Østfolds historie. Men like viktig er det å sikre at alt det vi produserer av digital informasjon, og ikke minst at dokumentasjon om deg som innbygger, blir tatt riktig vare på», sier daglig leder Lene-Kari Bjerketvedt i Østfold interkommunale arkivselskap. Nå feirer hun at arkivbygget på Borgenhaugen er fem år.

Den 27. november 2014 ble båndet offisielt klippet, og arkivselskapet kunne ta i bruk det flunkende nye bygget som ligger rett bak det gamle rådhuset til Skjeberg kommune. I dag huser bygningen elleve ansatte og i underkant av 6000 hyllemeter gamle arkiver fra Østfold-kommunene og fylkeskommunen. Det er den felles historien om lokalsamfunnene våre som ligger trygt lagret her.

Inntil 2014 hadde IKA Østfold kun to ansatte, som ga rådgivning om arkiv til kommunene i fylket. Men utviklingen har gått fort på fem år. I dag jobber elleve personer i bygget. De ansatte betjener både eierkommuner og publikums behov for innsyn, og tar imot og sørger for riktig oppbevaring av gamle arkiver. Det kan være utfordrende å sikre gamle protokoller og dokumenter for ettertiden. Mugg sees det mye av. Dette bryter ned papiret og må behandles riktig. En ny inntrenger er skjeggkre, som også spiser papir. Derfor må alt fryses før det ender opp trygt i depotet.

(Foto: Antonia Reime Aabø/IKA Østfold)

Bjerketvedt konstaterer at utviklingen innenfor arkivfeltet går fort. Den fem år gamle bygningen er allerede full. «Arkiv krever plass, og kommunene har stort behov for trygg oppbevaring av de gamle arkivene sine. Vi er derfor i gang med å planlegge utbygging.» Regionreformen gjør at også kommuner i Akershus kommer inn som eiere, så snart blir også Lillestrøm og Nordre Follos arkiver trygt oppbevart på Borgenhaugen.

Digitaliseringen gir mange nye oppgaver. «Vi digitaliserer for eksempel byggesaksarkiver for Sarpsborg kommune. Det gjør vi for at kommunen skal få til en bedre og mer effektiv saksbehandling og det skal bli lettere for publikum å få innsyn. Vi skal også i gang med å digitalisere de historiske arkivene. For fem år siden var dette nærmest utenkelig. I dag har teknologien kommer veldig mye lenger. Det gir enorme muligheter for fremtiden. Vi gleder oss derfor til å utvikle arkivtjenestene videre», avslutter Bjerketvedt optimistisk.