Digital gave til 300-årsjubilanten Moss

10. november 2020

Moss feirer 300 år dette året. I anledning byjubileet ønsker IKA Østfold å gi en gave til byen. Vi har derfor digitalisert og publisert over hundre år med møteprotokoller fra kommunestyrer og formannskap i kommunene innenfor dagens grenser.

Moss fikk bystatus i 1720. Jubileumsåret i år ble noe annerledes enn man kunne se for seg, og mye har blitt digitalt. Vi ved IKA Østfold har derfor ønsket å gi en digital gave til Moss. Derfor har vi digitalisert og publisert alle formannskaps- og kommunestyreprotokoller fra Moss og Rygge fra 1837 til 1920. De er nå publisert og kan leses på Digitalarkivet. Vi håper denne rike og viktige kilden til Moss’ historie vil satt pris på, og brukt nå når den bli lett tilgjengelig digitalt.

Den eldste protokollen stammer fra Moss representantskap, og er ført for i årene 1816 til 1818. Dette var et rådgivende organ i kjøpstaden Moss fra før formannskapslovene ble innført i 1837. Samme protokoll ble også tatt i bruk da formannskapet hadde sine første møter i 1837. Fra da finnes en ubrutt linje protokoller fram til våre dagers digitale versjoner. Vi har enn så lenge publisert fram til 1920.

Lenke til protokollene i Digitalarkivet finner dere her.

Rygge kommune ble også opprettet i 1837. Kommunen ble sammenslått med Moss i 2020, og vi har derfor publisert protokollene herfra også, fra 1837 til 1920.

Innenfor dagens kommunegrenser lå også en tredje kommune. Jeløy, eller Moss landsogn som den het fra 1837 til 1919, ble opprettet samtidig med de to andre kommunene, men ble sammenslått med Moss i 1946. (Sammenslåing skjedde først i 1943, men ble opphevet etter krigen, for så endelig å bli vedtatt av Stortinget i 1946). Vi kommer til å digitalisere og publisere også protokollene herfra snart.