Muggsanering ved IKA Østfold

18. juni 2018

Arkivmateriale som leveres til depot skal, i tråd med Riksarkivarens Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner, være rengjort før avlevering. I mangel av private aktører i markedet som kan levere muggsanering av arkivmateriale med tilfredsstillende resultat, tar vi i mot muggskadd materiale fra våre eiere for deponering og sanering her hos oss.

Kartleggingen av muggsoppforekomster i arkivene lokalt hos alle våre eiere er ferdig, og vi har nå god oversikt over både skadetilstand og total mengde mugginfisert materiale. For et drøyt år siden åpnet vi muggsaneringsenheten vår. Denne har ett avtrekkskabinett der inntil to personer kan jobbe om gangen. Enheten er midlertidig i påvente av byggetrinn II ved IKA Østfold der en større avdeling for muggsanering skal på plass, og vi kan øke kapasiteten. 

I saneringsprosessen fjernes rester av muggsopp og soppsporer manuelt, side for side, med svamper, kluter og støvsuger tilpasset denne typen konserveringsarbeid. Det er en tidkrevende prosess, men etter behandlingen kan arkivet håndteres uten helsefare for arkivarer og publikum. Saneringen bremser også nedbrytingen er papirmaterialet betraktelig. Hyfene, eller røttene, til muggsoppen som vokser ned mellom papirfibrene, lar seg ikke fjerne, men ved å ta bort det som finnes av sopprester og soppsporer på papiroverflaten, kan man hindre videre vekst dersom det rensede materialet oppbevares under forhold med lav luftfuktighet. 

Over: Protokoll fra Halden kommune der muggsopp har «spist» seg gjennom mye av innholdet. (Foto: Antonia Reime Aabø)

Ettersom vi per i dag ikke har noe eget mottaksrom der muggskadd materiale kan stå i påvente av å bli sanert, isoleres alle arkivstykker i plast og plasseres rett i vårt depot. Med individuell pakking i gjennomsiktige lynlåsposer, kan materialet settes opp i hyllene etter arkivskjema og oversikten beholdes også mens det står isolert. Det skal holdes oppsikt med mikroklimaet inni posen ved måling av luftfuktigheten underveis. Materiale med innsynsforespørsler har høyeste prioritet for muggsanering. Parallelt med betjeningen av innsyn, sanerer vi kontinuerlig i daglig turnusordning arkivmateriale for alle eierkommunene våre jevnt fordelt. Foreløpig dekkes denne tjenesten inn av kommunenes eiertilskudd.

Over: Muggskadd arkivmateriale fra Trøgstad kommune står isolert i vårt arkivdepot, og saneres fortløpende i likhet med tilsvarende arkiv fra våre øvrige eiere. (Foto: Antonia Reime Aabø)