Bevaring av digitale dokumenter – en samfunnsutfordring

6. september 2018

Årets arkivstatistikk avdekker store utfordringer for dokumentbevaringen, ikke minst i mange av landets kommuner. Riksarkivaren er bekymret for hvordan digitalt skapte dokumenter blir tatt vare på og langtidslagret.

 Halvparten av landets kommuner har aldri tatt uttrekk av sine fagsystem, altså overført dette til sikker langstidslagring. Faren for å miste svært viktig informasjon om enkeltindivider og innbyggeres rettigheter er derfor stor.

– Dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem, og innbyggerne og kommunene vil miste viktig rettighetsdokumentasjon, kommenterer riksarkivar Inga Bolstad.

Les hele saken på Arkivverkets sider her: https://www.arkivverket.no/nyheter/digital-informasjon-om-innbyggerne-ratner-pa-rot