IKA Østfold får Arkivforbundets stipend for 2018

8. juni 2018

Arkivforbundet offentliggjorde i dag tildelingslista for årets stipend, og vi er blant de heldige:

«Styret i Arkivforbundet har valgt å tildele følgende stipend:

1. IKA Kongsberg ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden mottar 17.500 kroner
2. IKA Østfold ved Antonia Reime Aabø mottar 17.500 kroner
3. Danseinformasjonen ved Sigrid Øvreås Svendal mottar 15.000 kroner.»

Antonia har det siste året arbeidet mye med skjeggkreproblematikk, hos IKA Østfolds eiere lokalt, og her ved våre magasin ved mottak av arkiver. Insektet er nytt i Norge, så vi har sett til institusjoner i land med lenger erfaring med arten. På vårparten ble Antonia invitert til å være external trainee på Integrated Pest Management (IPM)-programmet ved forskningsavdelingen til Natural History Museum i London. IPM som modell ved skadedyrsproblemer er utbredt i arkiv-, bibliotek- og museumssektoren verden over, og NHM i London regnes som verdensledende på IPM. Målet med oppholdet er å se på hvordan modellen kan implementeres ved vår arkivinstitusjon. 

Videre har IKA Østfold har de tre siste årene også jobbet mye med muggsopproblematikk, og har kartlagt de klimatiske forholdene i alle eiernes arkivrom lokalt. National Archives i Kew, London, har utarbeidet en Mould Growth Hazard Index for å beregne risiko for muggvekst i arkivlokaler. Modellen baserer seg på en rekke uavhengige påvirkningsfaktorer, ikke bare etablerte standarder for relativ luftfuktighet og temperatur. Ved å besøke Unit for Conservation Research & Development og se nærmere på prosjektet, håper Antonia å kunne benytte noe av dette i rådgivingsarbeide og klimaovervåking i arkivlokalene hos våre eierkommuner.

IKA Østfold takker for stipendtildelingen fra Arkivforbundet, og håper Antonias erfaringer fra studieoppholdet i London kan ha overføringsverdi også for våre kolleger ved andre arkivinstitusjoner.

Offentliggjøringen i sin helhet finner du på Arkivforbundets nettsider ved å følge lenken HER.