Arkiv Øst har fått Arkivforbundets reisestipend for 2024!

Arkiv Øst har fått Arkivforbundets reisestipend for 2024!

Arkiv Øst har fått tildelt 20 000 kr i stipend fra Arkivforbundet for å delta på «5th International Conference on Integrated Pest Management (IPM) for Cultural Heritage» i Berlin i september. Den internasjonale IPM-konferansen arrangeres hvert fjerde år, og har som...
Fagforum 7. mai

Fagforum 7. mai

Det er hyggelig å igjen kunne invitere til det årlige Fagforumet her hos oss i Sarpsborg. Fagforumet er for eierne våre, og er en fin mulighet til å treffe både oss og representanter fra andre eiere. Dagens agenda blir som følger: Orientering om status fra Arkiv Øst....
Representanskapsmøte 30. april 2024

Representanskapsmøte 30. april 2024

Det skal avholdes ordinært representantskapsmøte den 30. april 2024. Møtet vil bli avholdt digitalt via videokonferanse i ‘Teams’. Innkalling med saksdokumenter og vedlegg finner du under. Deltakelse på representantskapsmøtet Det vil bli sendt ut kalenderinvitasjon...
Kaffedrikking blant barn i Trøgstad.

Kaffedrikking blant barn i Trøgstad.

I 1928 vedtok Trøgstad Herredsstyre at alle skolebarna skulle undersøkes av lege. Dette var før etableringen av skolehelsetjenesten i Norge, og lege Peter Ødegaard fra Oslo ble hentet inn for anledningen. I rapporten til skolestyret skriver han: «12,5% av barna er...
Flere eiere og flere ansatte

Flere eiere og flere ansatte

I 2023 fikk vi enda flere eierkommuner i Arkiv Øst. Med flere eiere kommer øker arbeidsmengden, og vi var derfor veldig glade for å kunne ønske fire nye ansatte velkommen til oss på nyåret. Katrine Fossestøl Spydevold, Lotte Cecilie Berge og Julie Færgestad skal ordne...
Et minne om «Constitutionen»

Et minne om «Constitutionen»

Hvem skulle tro at et skarve omslag, laget av returpapir, skulle skjule noe spennende? Vi nærmer oss den store feiringen av 17. mai, altså feiringen av Norges grunnlov eller konstitusjon. For noen dager siden feiret både Sarpsborg og vi hos Arkiv Øst da det dukket opp...