Nybygget tar form

Nybygget tar form

Det nye depotet begynner å ta form. Vi har vært på befaring på byggeplassen, og kan konstatere at det blir store dimensjoner på det nye bygget, og de nye fasilitetene vi skal ta i bruk. . Vi ser virkelig frem til å kunne flytte inn i nye kontorer og få plassert...
Skifter navn: IKA Østfold skifter navn til Arkiv Øst

Skifter navn: IKA Østfold skifter navn til Arkiv Øst

Fra nyttårsskiftet skifter IKA Østfold navn til Arkiv Øst. Samtidig vil vi også få nye nettsider. Våre eiere har nå vedtatt en ny selskapsavtale. I den forbindelse er selskapets navn endret fra IKA Østfold til Arkiv Øst. Vi har de siste par årene fått flere nye eiere...
Arkivutviklingsmidler til nytt prosjekt

Arkivutviklingsmidler til nytt prosjekt

Arkiv Øst/IKA Østfold har fått tildelt 700.000 i arkivutviklingsmidler til prosjektet Tverrfaglig ordning og konfigurasjon av digitalt skapte arkiver gjennom intuitivt grensesnitt. Prosjektet har som hovedmål å utvikle en løsning for både digital ordning og visuell...
Nå bygger vi ut!

Nå bygger vi ut!

Representantskapet til IKA Østfold vedtok på møtet 2. februar at IKA-bygget på Borgenhaugen skal bygges ut. Det betyr større plass til arkivene, de ansatte og til oppgavene vi skal utføre på vegne av eierkommunene våre.   Dette er en stor dag for selskapet! Og...
Historiske arkiver fra Aurskog-Høland deponert

Historiske arkiver fra Aurskog-Høland deponert

Vi har mottatt en stor levering arkiver fra Aurskog-Høland kommune, som er en av våre nyeste eierkommuner. De historiske arkivene har vært oppbevart hos Statsarkivet i Oslo i flere år, men er nå overført til IKA Østfolds depot. Aurskog-Høland kommunes rikholdige...