Arkivutviklingsmidler til nytt prosjekt

17. desember 2021

Arkiv Øst/IKA Østfold har fått tildelt 700.000 i arkivutviklingsmidler til prosjektet Tverrfaglig ordning og konfigurasjon av digitalt skapte arkiver gjennom intuitivt grensesnitt.

Prosjektet har som hovedmål å utvikle en løsning for både digital ordning og visuell konfigurering av digitalt skapte arkivuttrekk.

Vi er veldig glade for at Arkivverket har tildelt hele 700.000 til dette prosjektet! Vi har sett store utfordringer med ordning og tilgjengeliggjøring av uttrekk fra digitalt skapte arkiver, ofte med svært viktig rettighetsdokumentasjon. Vi håper å gi et viktig bidrag til å løse noen av de utfordringene gjennom dette prosjektet. Resultatene skal komme hele sektoren til nytte.

Lene-Kari Bjerketvedt, daglig leder Arkiv Øst

Prosjektet har som hovedmål å utvikle en løsning for både digital ordning og visuell konfigurering av digitalt skapte arkivuttrekk. Prosjektet er basert på hypotesen at alle arkivinstitusjoner i dag har svært store utfordringer med å ordne, bearbeide og tilgjengeliggjøre informasjonen som ligger lagret i deponerte arkivpakker. I tillegg er det er svært stort etterslep i arbeidet med å ta uttrekk og få deponert elektroniske arkiv og fagsystemer fra kommunene. Disse databasene inneholder ofte svært viktig og sensitiv rettighetsdokumentasjon om enkeltindivider og brukere av tjenester fra kommunene.

Prosjektet vil eies av Arkiv Øst/IKA Østfold, med Stiftelsen ASTA og IKA Opplandene som samarbeidspartnere.