Historiske arkiver fra Aurskog-Høland deponert

26. januar 2021

Vi har mottatt en stor levering arkiver fra Aurskog-Høland kommune, som er en av våre nyeste eierkommuner. De historiske arkivene har vært oppbevart hos Statsarkivet i Oslo i flere år, men er nå overført til IKA Østfolds depot.

Aurskog-Høland kommunes rikholdige historiske arkiver inneholder arkiver fra hele fem historiske kommuner, som følge av flere endringer i kommunestrukturen. Dagens kommune ble sist endret ved at Rømskog ble med i den nye kommunen fra 1.1.2020. Før dette skjedde den store endringen i 1966, da fire kommuner gikk sammen og dannet Aurskog-Høland. Det er arkivene fra disse kommunene som nå er deponert hos oss.

Aurskog kommune (1837-1965). Blaker kommune ble skilt ut fra Aurskog i 1919 og slått sammen med Sørum.

Høland kommune (1837-1965). Ble Nordre Høland etter delingen i 1924.

Søndre Høland kommune (1924-1965) oppsto da Høland kommune ble delt i 1924.

Setskog kommune (1905-1965). Ble skilt ut fra Aurskog som egen kommune i 1905.

Rømskog kommunes historiske arkiv er tidligere avlevert til oss, og består av materiale fra opprettelsen av kommunen i 1902, til den gikk inn i Aurskog-Høland fra 2020.