Skifter navn: IKA Østfold skifter navn til Arkiv Øst

17. desember 2021

Fra nyttårsskiftet skifter IKA Østfold navn til Arkiv Øst. Samtidig vil vi også få nye nettsider.

Våre eiere har nå vedtatt en ny selskapsavtale. I den forbindelse er selskapets navn endret fra IKA Østfold til Arkiv Øst. Vi har de siste par årene fått flere nye eiere fra gamle Akershus fylke, og det var derfor naturlig å endre navnet for å gjenspeile den endringen.

Den nye nettsiden vil snart bli tatt i bruk, og disse sidene fases ut. Ny nettadresse vil bli: arkivo.no