Intervju med vår nye IT-rådgiver

Intervju med vår nye IT-rådgiver

Vår nye IT-rådgiver Ole Aldric har blitt intervjuet i det siste nummeret av arkivtidskriftet Arkheion. Du kan lese hele artikkelen her: https://78c6075f.flowpaper.com/Arkheion22020/#page=20    

Rykende ferskt Arkheion – nå også på nett

Årets første Arkheion er kommet fra trykkeriet i dag, og der finner du blant annet en artikkel om IKA Østfolds nettutstilling «Året på Gabrielhytta». Hovedtema for denne utgaven av bladet er det digitale, både arkivuttrekk og bevaring av elektronisk skapte...
Ny utgave av Arkheion har kommet

Ny utgave av Arkheion har kommet

Nummer 1/2017 er nå på plass, både i papirutgave og som nedlastbar pdf-fil. Her kan du blant annet lese om hva som skjer med arkivene når offentlig forvaltning benytter seg av private aktører til å løse sine oppgaver. Og om hva som kan skje når...