Ny medarbeider

Vår nye medarbeider, Giske Westby, er på plass. Giske er arkivar, og kommer fra jobben som arkivar for eldre og avsluttede arkiver hos en av våre eiere, nemlig Sarpsborg kommune. Hos oss blir Giske sentral i vårt nye satsningsområde, elektronisk...
Ny medarbeider

Ny medarbeider

Vår nye medarbeider, Trond Svandal, er nå på plass. Trond er historiker, og skal jobbe med ordning av arkiver og formidling av arkivinnhold. Han kommer fra jobben som arkivar hos en av våre eiere, nemlig Sarpsborg kommune, og kjenner arkivene derfra godt. Nå skal han...