Vi fyller 20 år!

17. juni 2022

Den 17. juni 2002 ble det første representantskapsmøtet i det som skulle bli Østfold interkommunale arkivselskap avholdt. Dette ble starten på selskapet som nå gjennom tjue år har jobbet for å bevare eierkommunenes arkiver og gi råd og tjenester i arkivfag.

Det aller første møtet ble holdt i Sarpsborg. Odd-Ingar Widnes fra Skiptvet kommune ble valgt til leder for representantskapet og Odd Raeng fra Østfold fylkeskommune ble valgt som selskapets første styreleder. Selskapet hadde to ansatte, daglig leder Vigdis Bjørnstad og Lene-Kari Bjerketvedt ble ansatt som arkivkonsulent.

I starten holdt selskapet til i lokalene til Østfold fylkeskommune i Sarpsborg, senere i lokaler leid av Sarpsborg kommune. Mye av virksomheten var fra starten rådgivning, kursvirksomhet og ordning av arkiver ute hos kommunene. Det ble tidlig diskutert å få til et depot. Det det vurdert en løsning sammen med museene i Østfold, men til slutt ble det besluttet å bygge eget. Dette sto ferdig høsten 2014. Det ble starten på en ny æra for selskapet. Mottak og betjening av innsyn i det deponerte arkivmaterialet har siden da blitt en stor driftsoppgave. Det ble ansatt flere og selskapet påtok seg etter hvert større prosjekter for eierne, både ordning og mediakonvertering.

Det viste seg raskt at behovene fra eierkommunene til å deponere arkivmateriale var større enn første byggetrinn hadde plass til. De siste årene har også antallet eierkommuner økt. I 2017 begynte prosjekteringen av byggetrinn to. Dette åpner nå sommeren 2022 med plass til 40.000 hyllemeter papirarkiv fra eierne, og nye og moderne fasiliteter. Fra 1. januar 2022 endret selskapet navn til Arkiv Øst. I dag har vi vokst fra å ha eiere i Østfold til en rekke kommuner i Follo og på Romerike.

Eiernes digitale arkiver er også et nytt stort område for arkivsektoren. De siste par årene har vi styrket kompetansen og kapasiteten for mottak og betjening av dem. Dette krever en annen kompetanse å betjene enn papirarkiver, og vi jobber stadig med å styrke oss på dette viktige området.

Gjennom tjue år har vi arbeidet for å bevare eierkommunens arkiver for fremtiden. Dette er et svært viktig arbeid som vi skal fortsette å utvikle.

Arkiv Østs styre på befaring i nybygget på jubileumsdagen 17. juni 2022.