Et minne om «Constitutionen»

13. mai 2022

Hvem skulle tro at et skarve omslag, laget av returpapir, skulle skjule noe spennende? Vi nærmer oss den store feiringen av 17. mai, altså feiringen av Norges grunnlov eller konstitusjon.

For noen dager siden feiret både Sarpsborg og vi hos Arkiv Øst da det dukket opp en utrolig spennende mappe med historiske dokumenter. Innholdet i mappen var i seg selv en skatt. Det var papirer som omhandlet prosessen rundt anleggelsen av den nye byen Sarpsborg i 1840. I seg selv utrolig spennende og viktige dokumenter. Men…

Omslaget som de historiske dokumentene lå i, skjulte også en fascinerende historie. Den grå og litt rufsetete mappen var påført mottager, byens nye magistrat Conradi. Det sto også hva dokumentene inneholdt. Men i tillegg var det klistret en pakkelapp på mappen. På den kan vi lese:

Pakkegods No 2
fra Christiania
med
Dampskibet Constitutionen
den 10 (eller 16) Mai 1842

Den «Constitutionen» det her var snakk var altså ikke Norges grunnlov, men Norges første dampskip, oppkalt etter grunnloven. Skipet var bygd i England og ankom til Norge i 1827. Denne maritime nyvinningen skulle i flere tiår trafikkere ulike kyststrekninger, både med post og passasjerer. Skipet har også en spesiell plass i historien omkring 17. mai, da dets første besøk til Christiania ble opptakten til det beryktede «Torvslaget» 17. mai 1829.

Etter flere tiår i tjeneste endte det som sykehusskip i Drammen etter den store bybrannen der i 1866, og ble til slutt hogd opp i 1871. Men i 1842 fraktet det altså en mappe viktige dokumenter fra Norges hovedstad til Sarpsborg.

 

Dampskipet «Constitutionen» ved Christiania havn, 17. mai 1829. Folkemengden som møtte opp for å hilse dampskipet beveget seg senere på dagen mot Stortorvet. Her ble de møtt av soldater som ville spre folkemengden og hindre folk i å feire 17. mai, noe som ikke var tillatt i 1829. Henrik Wergeland deltok også i det som senere er omtalt som «Torvslaget». (Gouache av Mathias F. Dalager. Digitaltmuseum.no/Oslo bymuseum)