Ny selskapsavtale for Arkiv Øst

22. april 2022

Arkiv Øst har nå en ny godkjent selskapsavtale. Navneskiftet er formelt godkjent til Arkiv Øst IKS. Selskapet skal følge Lov om arkiv, og forskrifter om offentlige arkiv og føre arkiv etter forvaltningslovens, offentlighetslovens og arkivlovens bestemmelser, og utføre oppgaver for våre 18 eiere.

Ny selskapsavtale 2022

§3: Selskapets formål er å utføre følgende arbeidsoppgaver:

  • Medvirke til at eldre og avsluttede arkiver blir tatt vare på, ordnet og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål i henhold til arkivlovens intensjoner og bestemmelser.
  • Tilby rådgivning og opplæringsvirksomhet i arkiv- og dokumentforvaltning
  • Selskapet skal kunne fungere som eiernes arkivdepot, og kunne ivareta eiernes arkivdepotforpliktelser etter gjeldende lover og forskrifter.
  • Selskapet skal kunne motta privatarkiver.