Rettigheter og historie sikres med byggetrinn II

11. august 2021

Historien og rettighetene til innbyggerne i Østfold og deler av gamle Akershus skal sikres. Nå starter byggetrinn to av arkivdepotet på Borgenhaugen rett utenfor Sarpsborg. Når bygget står ferdig om et drøyt års tid, skal 40 kilometer eldre arkivmateriale lagres sikkert for evigheten her. Foruten depotplassen blir det spesialrom for behandling av skader, som mugg og insekter, og større plass til digitalisering og ikke minst behandling og lagring av nyere digitale arkiver.

 

Det nye bygget er også et samarbeidsprosjekt. Byggherren for det nye depotet er Sarpsborg kommune, og selskapet vil i fremtiden leie bygget av dem. Entreprenør er firmaet Metacon og arkitekt er André Liefting fra Liefting Arkitektur og Restaurering.


IKA-bygget med ny depotdel og kontorfløy. Bilde fra Liefting Arkitektur

Østfold interkommunale arkivselskap, til vanlig bare kalt IKA Østfold, er også et samarbeidsprosjekt. Selskapet ble opprettet i 2002 som et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner i Østfold for å løse felles utfordringer med arkivene. Etter regionreformen i 2020 har flere eierkommuner kommet til fra Romerike og Follo, og flere ønsker medeierskap. Selskapet har som formål ta vare på og forvalte alle typer arkiver fra kommunene.

«Vi er strålende fornøyd nå når prosjektet er i gang. En slik utbygging er en omfattende prosess. Vi har allerede jobbet med planlegging og prosjektering i flere år. Men nå er kontrakt signert med utbygger, og snart stikkes spaden i jorda» sier en godt fornøyd daglig leder i arkivselskapet, Lene-Kari Bjerketvedt. Hun ser for seg at bygget er innflytningsklart om ett til halvannet års tid.

Kommunene har store behov for plass til sine gamle arkiver. Samtidig er behandling og bevaringen av alt som skapes digitalt i dag en stor utfordring. Alt dette krever spesialkompetanse, og lokaler som er spesialtilpasset og sikret.

IKA Østfold flyttet inn i dagens kontor- og depotbygg høsten 2014. Siden første byggetrinn var klart har mye skjedd. Depotet er fylt opp med arkiver, og ikke minst har nye medlemskommuner kommet til. «Vi oppbevarer og forvalter alt fra protokoller fra 1700-tallet til moderne digitale systemer. Arkivene er viktige både for historien, men ikke minst for å sikre dine rettigheter som innbygger», sier Bjerketvedt.