Fugler i Østfold-naturen for femti år siden

16. mars 2018

Våren lar vente på seg i år. Trekkfuglene fristes kanskje ikke til Østfold riktig ennå, og standfuglene lengter nok også etter varmere tider. Men hvordan sto det til på fuglefronten for 50 år siden?

I arkivet etter Birger Alfred Andersen kan vi lese at på denne tiden for femti år siden ble vårfuglen framfor noen- vipa- sammen med mengder av stær, observert både i Onsøy og på Øra utenfor Fredrikstad.  I det rike våtmarksområdet og naturreservatet Øra, noterte Andersen dessuten en rekke andefulger og måker. Samme dag loggførte han de litt mindre kjente fugleartene heipiplerke, dvergfalk, og den lille snøspurven i Onsøy. 

IKA Østfold oppbevarer i dag tre arkiver som beskriver viktige deler av Østfolds naturrikdom. Privatarkivene etter feltbiologene Runar Larsen, Per Otto Suther og Birger Alfred Andersen er unike, og inneholder mengder av unike feltobservasjoner av fugl i Østfold helt tilbake til 1960-tallet. IKA Østfolds hovedeier, Østfold fylkeskommune, ønsker å bidra til å bevare denne dokumentasjonen av den rike naturen vi har i denne delen av landet, og har derfor deponert disse arkivene i våre magasin.