Kronprinsens gave til Hvaler

1. mars 2018

Vinteren 1816 var kald. Året i forveien hadde den store vulkanen Tambora i Indonesia eksplodert, og enorme mengder aske blitt sendt opp i atmosfæren. Utbruddet er ett av de største vi kjenner til og senket jordas temperatur med mellom 2 og 4 grader. Mange steder ble året 1816 kalt «året uten sommer». En gave fra den svenske kronprins Carl Johan skulle bli redningen for de mange sultne på Hvalerøyene.

Den 8. mars samlet fattigkommisjonen for Hvaler seg på prestegården, hos sogneprest Lumholtz. Dette gjorde kommisjonen et par ganger i året, for å fordele midler til de fattige på øyene. Men denne dagen skulle en spesiell hendelse finne sted. En stor korngave skulle deles ut, en gave fra selveste kronprins Carl Johan. Hele 12 korntønner: 5 tønner rug, 6 tønner bygg og 1 tønne havre, altså drøyt 1700 liter korn etter moderne mål, skulle fordeles ut til de fattigste og mest trengende. 

I fattigkommisjonens protokoll står alle de 32 personene nevnt. Alle fikk en tilmålt del av kronprinsens gave. Det høres kanskje ikke som veldig mange personer, med tar vi med i beregningen at flere av dem hadde familier, kan antallet mennesker som ble hjulpet av korngaven ha vært opp mot hver tiende innbygger av de knappe 1000 som bodde på Hvaler i 1816.

Nå var det ikke bare Hvaler som fikk del av denne hjelpen. Kronprinsen bestemte at det skulle utdeles korn blant den fattige allmuen i Norge, som hjelp i en hard tid. Årene forut for 1816 hadde også vært kriseår. Napoleonskrigene, med britisk blokade, hadde ledet til sult og hungersnød mange steder i landet. I tillegg hadde klimaet vært hardt, ikke minst i året 1812, da avlinger over hele landet slo feil. Den nye kronprinsen ønsket å gi nordmennene en håndsrekning i krisetidene, og kanskje også få litt godvilje tilbake. Det var jo bare litt over et år siden han hadde invadert Norge og presset landet inn i unionen med Sverige. Kanskje tenkte han litt ekstra på Hvalerøyene også, som han hadde okkupert med svenske tropper sensommeren 1814.

At fattigkommisjonens protokoll fra Hvaler er bevart helt tilbake til 1803, gir oss i dag mulighet til i detalj å lese om kronprins Carl Johans fascinerende gave til øyboerne. Vi kjenner igjen etternavn som fortsatt er i bruk, som Edholmen, Bølingshavn, Korshavn og Helleskil. Den 215 år gamle protokollen var dessverre delvis nedbrutt av muggsopp og i dårlig forfatning da den kom til IKA Østfold. Nå har den gjennomgått rens i muggsaneringsavdelingen, og fått en trygg fremtid i vårt klimastyrte magasin.