Oppstart for privatarkivprosjektet

13. februar 2018

Østfoldmuseene og IKA Østfold hadde i dag oppstartsmøte for prosjektet «Bevaringsplan for privatarkiv i Østfold».

Østfoldmuseene fått bevilget 300.000 fra Arkivverkets arkivutviklingsmidler, og 100.000 fra Østfold fylkeskommune, for å utarbeide bevaringsplan for privatarkivene fra Østfold. Prosjektet skal ledes av Trond Svandal ved IKA Østfold, og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018.

Museene og andre oppbevarer i dag flere tusen hyllemeter privatarkiver. Her finnes store arkiver fra bedrifter, foreninger, gårdsarkiv og mye annet. I motsetning til offentlige arkiver, er det ikke samme lovregulering på oppbevaringen av privatarkiver.  Men disse arkivene inneholder også store mengder  viktig historisk informasjon fra Østfold-samfunnet. Prosjektet vil resultere i en systematisk oversikt over situasjonen. Det kan fortelle oss hvilke deler av Østfold-historien vi har godt dokumentert, og hvor det er store mangler.

På bildet ser vi (f.v.) Gunn Mona Ekornes, Hege Hauge Tofte og Siri Eriksen Gjems fra Østfoldmuseene, Trond Svandal og Lene-Kari Bjerketvedt fra IKA Østfold, og Atle Haga fra Østfold Fylkeskommune. (Foto: Antonia Reime Aabø)