Julegave til de trengende i Mysen

21. desember 2017

Mysen kommune hadde i en årrekke en tradisjon hvor kommunestyret bevilget penger til utdeling blant lokalsamfunnets trengende til jul. Sporene etter den kommunale gavetradisjonen gjenfinner vi idag i kommunestyrets møteprotokoller.

Første spor av tradisjonen finner vi før jul i 1926. Mysen formannskap møttes 21. desember, og en av sakene var et forslag fra kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet, T. R. Hilton. Han ønsket at «der til Jul må bevilges kr 500 til fordeling blant de trængende». Hvorvidt det var begeistring i formannskapet for idéen, sier ikke protokollen noe om, men utfallet ble at formannskapet «ikke kunne anbefale henstilligen». Kommunestyret, som møttes samme dag, fulgte opp. Det ble ingen ekstra penger til de trengende i Mysen til jul det året.

To år senere ble forslaget fremmet igjen. Kanskje klok at skade fra forrige gang, ble beløpet nå satt til 200 kroner, og denne gang gikk det igjennom både i formannskap og kommunestyre. Vedtaket i 1928 ble starten på en lang tradisjon.

I det siste, eller ett av de siste møtene før jul, og gjerne som aller siste sak på sakskartet, ser vi at politikerne i Mysen behandlet saken om gaver til de trengende til jul. Og hvert år ble det vedtatt. Summen økte litt, fra de 200 kronene i 1928, til 500 kroner i 1931, til hele 700 kroner i de siste årene frem mot krigen. En komité ble nedsatt med ansvar for å sørge for at penger ble gitt til dem som trengte det.

I 1940 ble det fremdeles vedtatt å utdele inntil 700 kroner, men med omveltningene som krigsårene bragte med seg, synes tradisjonen med den kommunale ‘julegaven’ å ha stoppet opp. Iallfall synes den ikke å ha blitt behandlet av det nye kommunestyret i krigsårene, med ett unntak: Den siste krigsjulen ble det gitt en ekstraordinær gave på 2000 kroner.

Etter krigen fortsatte bevilgningene, men i en litt annen form. Støtte til de trengende til jul kom inn i kommunebudsjettet, ikke gjennom ekstravedtak i kommunestyret. Men fremdeles var det en utdelingskomité som sørget for å fordele de 2000 kronene som kommunen bevilget.

Juletradisjoner kan være så mangt. Den kommunale ‘julegaven’ til dem som trengte ekstra hjelp og støtte ble en årviss tradisjon i Mysen. Vi må tro at flere fikk en ekstra håndsrekning gjennom julehøytiden, både harde mellomkrigsår og i tiden etter andre verdenskrig. 

Arkivreferanse: Mysen herredsstyre/formannskap/kommunestyres forhandlingsprotokoller: IKAO/IKA-A-1122/A/Aa/L0001-L0009

Av Trond Svandal